Som en konsekvens af en stigende internationalisering de seneste årtier har stadigt flere danske virksomheder brug for juridisk rådgivning om internationale forhold og EU-retlige regler, uanset om problemstillingen opstår i Danmark eller i udlandet. Dette kan være ved indgåelse af kontrakter med udenlandske virksomheder, der reguleres af et internationalt vedtaget regelsæt som eksempelvis CISG eller FIDIC. Det kan også være i tilfælde, hvor kontraktgrundlaget af kommercielle årsager affattes på engelsk.

Haugaard·Braad rådgiver indenfor den internationale køberet (CISG) samt om både engelsk- som tysksprogede forhold, og flere af vores advokater har en omfattende erfaring med internationale forhold fra bl.a. udstationeringer i private virksomheder.

Haugaard·Braad har desuden praktisk erfaring fra grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser (cross border), indgåelse af joint venture-aftaler, kontrakter med udenlandske virksomheder samt andre former for samarbejds- og samhandelsaftaler med udenlandske virksomheder.

Vi har faste samarbejdspartnere i Sverige, Tyskland og Norge, og har derudover via et årelangt medlemskab af International Bar Association kontakt til advokatfirmaer over hele verden.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Nikolaj Jalili-Trudslev
Advokat (L)
Dir.: +45 3110 0717
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.