Som erhvervsdrivende er ubetalte fakturaer en daglig risiko. Haugaard·Braads inkassoafdeling inddriver alle former for pengekrav og har omfattende erfaring indenfor alle former for specialinkasso. Vi varetager således, ud over almindelige inkassosager, f.eks. også:

  • Pengeinstitutinkasso
  • Pantebrevsinkasso
  • Inddrivelse af tredjemandsstillede sikkerheder

Forinden overgivelse til af sagen til os, er vi naturligvis til rådighed for rådgivning vedrørende regler for rykkerprocedurer mv., og vi gennemgår gerne vores procedurer for inkassobehandlingen forinden igangsætning af sagen.Vi har faste priser på en lang række inkassoydelser, hvilket sikrer klarhed over omkostningerne ved vores behandling af sagen.

Ved overlevering af et ubetalt krav til Haugaard·Braad gennemgår inkassosagen et fast forløb i vores inkassoafdeling.

Først igangsættes en inkassoprocedure. der består i fremsendelse af inkassobrev i henhold til inkassoloven. Kravet tillægges inkassoomkostninger, renter og inkassogebyr, som skyldner herved forpligtes til at betale. Reagerer skyldner ikke på dette brev, kan sagen indgives til fogedretten. Herved etableres et retsligt fundament for kravet, og der kan tages pant i form af udlæg i skyldners eventuelle aktiver. Disse aktiver kan efterfølgende tvangssælges.

Vi forestår også efterfølgende tvangsrealisering af aktiver, som tjener til sikkerhed for krav.

 

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.