E-mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil:
+45 4080 1658

Personprofil

Flemming Elbæk beskæftiger sig med rådgivning af offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder indenfor offentlig ret og særligt miljø-, plan- og generel forvaltningsret.

Før sin ansættelse hos Haugaard·Braad Advokatfirma har Flemming Elbæk i en årrække arbejdet i Miljøministeriet med fortrinsvist miljøgodkendelser, emissionsforhold, jordforurening og VVM-procedurer, og har været med til at udarbejde en stor del af lovgivningen på området.

Herudover har Flemming også i en årrække arbejdet som specialistadvokat i miljø- og planret i en større erhvervsorganisation og har der fungeret som rådgiver dels for direktionen, dels for organisationens største medlemsvirksomheder, herunder en række meget store industri- og fødevarevirksomheder. Flemming Elbæk rådgav i den forbindelse om planretlige forhold, miljøgodkendelser, VVM-procedurer, jordforurening, vandforsyning og vandindvinding, vandplanlægning og vandløbslovgivning samt habitat- og naturbeskyttelse.

Flemming Elbæk har derfor et indgående kendskab til miljøretlige forhold set såvel fra myndighedernes som virksomhedernes side.

Flemming Elbæk arbejder desuden med kommunalret, herunder kommunalfuldmagtsreglerne, kommunal selskabsdeltagelse, byudvikling og kommunal låneoptagelse.

Flemming Elbæk er tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor i erhvervsmiljøret og specialevejleder indenfor offentlig ret og miljøret. Flemming Elbæk har ydermere arbejdet som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor han har undervist i stats- og forvaltningsret samt EU-ret, ligesom han underviser i både planret og miljøret i forskellige fora.

 

Uddannelse

  • Cand. jur., Aarhus Universitet 
  • HD, Økonomistyring & procesledelse, Copenhagen Business School
  • Miljøministeriets projektlederuddannelse, IPMA (C)

 

Hverv, undervisning m.v.

  • Ekstern lektor i miljøret, Aalborg Universitet (2014-)
  • Ekstern lektor i offentlig ret (2013-2014), Københavns Universitet
  • Medlem af Aalborg Universitets Aftagerpanel for Erhvervsjura
  • Medlem af Miljø- og Fødevareministeriets ekspertpanel for modernisering af miljø- og fødevarelovgivningen (Lovkompas II)

 

Sprog

  • Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.
Kontakt-billede

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.